Najwyższy poziom bezpieczeństwa konstrukcji

Symetryczna budowa stalowej ramki OMEGA względem jej osi poziomej pozwala na przenoszenie zarówno sił tnących jak i momentów zginających w kierunku dodatnim oraz ujemnym. Prawidłowość ta znacznie ułatwia zarówno projektowanie jak i montaż na stropie lub w prefabrykacie.

Konstruktor nie musi zwracać uwagi na zmianę kierunku oddziaływania sił przekrojowych – interesuje go tylko wielkość tej siły. Wykonawca może dowolnie posadowić łącznik w profilu dolnym TIP: „górą do dołu” lub „dołem do góry”. Przy symetrii budowy modułu OMEGA względem jego osi pionowej nie dochodzi również do pomyłek na budowach w przypadku niewłaściwego kierunku ułożenia łączników. Podczas montażu nie ma znaczenia z której strony połączenia znajduje się balkon, a z której strop.

Nowatorska budowa modułu OMEGA ułatwia konstruktorom projektowanie, które sprowadza się do wyznaczenia najkorzystniejszej interakcji pomiędzy wartością siły V i momentem zginającym M. W trakcie badań nad systemem przeanalizowano również dodatkowe ograniczenia wartości sił V ze względu na nośność zewnętrznej płyty żelbetowej na ścinanie i ograniczenia nośności strefy zakotwienia.

Spełnienie przepisów ochrony pożarowej zawartych w rozporządzeniu „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” zapewniają płyty magnezowe mcr TECBOR. Dzięki ich zastosowaniu na wszystkich nieosłoniętych betonem powierzchniach złącza liniowego rozwiązanie spełnia najwyższe wymagania odporności przed pożarem.

Producent systemu TIPOMEGA®, po przeprowadzeniu badań w Akredytowanym Laboratorium Badawczym Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, otrzymał Klasyfikację w zakresie odporności ogniowej REI 120.