Dane kontaktowe

iBALKON Dariusz Glaza
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
(budynek Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego)

Dane rejestracyjne

NIP: 583 245 16 78
REGON: 220134948

Konto mBank
BIC: BREXPLPWMBK
PLN IBAN: PL45 1140 2004 000 3202 4024 2556
EUR IBAN: PL09 1140 2004 0000 3712 0581 2872

Całkowicie polska myśl techniczna i krajowa produkcja

Inżynier budownictwa Dariusz Glaza w latach 2005 – 2017 związany był zawodowo z największym niemieckim producentem balkonowych łączników termicznych. Zdobyte w tym czasie umiejętności budowania relacji z klientami oraz zgromadzony kapitał wiedzy technicznej pozwoliły mu na rozpoczęcie w roku 2017 prac nad systemem TIPOMEGA®. Wraz z grupą przyjaciół, którzy pracują jako projektanci konstrukcji budowlanych, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz naukowcy krajowej uczelni technicznej, przygotował własną technologię termicznych łączników balkonowych. Zwieńczeniem tych prac było otrzymanie w roku 2019 od Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie Krajowej Oceny Technicznej dopuszczającej do stosowania systemu TIPOMEGA® w budownictwie.
System TIPOMEGA® uzyskał patent europejski w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) zaś znak towarowy TIPOMEGA® w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).