Kontakt

TIPOMEGA P.S.A.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
(budynek Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego)

Dane rejestracyjne

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000931986
REGON: 520454218
NIP: 9571138475
Kapitał akcyjny: 340 000 zł

Alior Bank
Konto PLN: 84 2490 0005 0000 4530 8126 3133
Kod IBAN Alior Banku: PL

Konto EUR: 03 2490 0005 0000 4600 7337 8059
Kod SWIFT Alior Banku: ALBPPLPW

Całkowicie polska myśl techniczna i krajowa produkcja

Początki TIPOMEGA P.S.A. …
Inżynier budownictwa Dariusz Glaza w latach 2005 – 2017 związany był zawodowo z największym niemieckim producentem balkonowych łączników termicznych. Zdobyte w tym czasie umiejętności budowania relacji z klientami oraz zgromadzony kapitał wiedzy technicznej pozwoliły mu na rozpoczęcie w roku 2017 prac nad systemem TIPOMEGA®. Wraz z grupą przyjaciół, którzy pracują jako projektanci konstrukcji budowlanych, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz naukowcy krajowej uczelni technicznej, przygotował własną technologię termicznych łączników balkonowych. Zwieńczeniem tych prac było otrzymanie w roku 2019 od Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie Krajowej Oceny Technicznej dopuszczającej do stosowania systemu TIPOMEGA® w budownictwie.
System TIPOMEGA® uzyskał patent europejski w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) zaś znak towarowy TIPOMEGA® w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).