TIPOMEGA®
system łączników termicznych do balkonów

Filozofia zgłoszonego do ochrony patentowej systemu TIPOMEGA® opiera się na trzech podstawowych zasadach: izolacyjności, bezpieczeństwie oraz prostocie.

Wyjątkowa ochrona termiczna połączenia balkon-strop

Najważniejszą cechą systemu TIPOMEGA®, odróżniającą go od wszystkich znanych rozwiązań redukcji mostka termicznego w płytach balkonowych, jest najwyższa izolacyjność. Potwierdziły to badania naukowe przeprowadzone na bydgoskim Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym oraz Opinia Ekspercka Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Zastosowanie w łącznikach balkonowych odpowiednio wygiętych blach stalowych jako elementów nośnych (zamiast prętów jak w większości innych tego typu rozwiązań) pozwoliło na zwiększenie grubości izolacji termicznej systemu TIPOMEGA® do wielkości 16 cm.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa konstrukcji

Na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji składają się: technologia spawania liniowego (zamiast zgrzewania punktowego) wysokowytrzymałej stali nierdzewnej ze stalą czarną oraz bezkompromisowa ochrona przeciwogniowa wykonana na wszystkich nieosłoniętych betonem powierzchniach połączenia balkon-strop.

Elementy składowe modułu nośnego OMEGA łączone są poprzez dwustronne spoiny pachwinowe długości kilkudziesięciu milimetrów każda. Wszystkie warianty systemu TIPOMEGA® są chronione przed pożarem  wzdłuż całego złącza, czyli zarówno od góry oraz od dołu jak i na jego obu bocznych krawędziach.

Zastosowanie dwóch profili omega, symetrycznie rozmieszczonych w strefie górnej i w strefie dolnej złącza, pozwoliło na uzyskanie większej sztywności konstrukcji. Dzięki temu wyraźnie zmniejszyło się u użytkownika odczucie drgania podczas chodzenia po balkonie.

Intuicyjne projektowanie, bezproblemowy montaż

Setki, a nawet tysiące różnych typów łączników balkonowych, które stosują wszyscy obecni na rynku budowlanym producenci, zmniejszono w TIPOMEGA® do kilkudziesięciu rodzajów. Efekt ten uzyskano dzięki budowie modułowej systemu, którą tworzą profile izolacyjne TIP i elementy nośne OMEGA.

Ramka OMEGA, zbudowana z pary zimnogiętych profili kapeluszowych i prętów zbrojeniowych, posiada zdolność przenoszenia sił przekrojowych zarówno w kierunku dodatnim jak oraz ujemnym. Dzięki temu konstruktor oraz wykonawca posiadają pełną swobodę podczas projektowania w pracowni i montażu na budowie.

Całkowicie polska myśl techniczna i krajowa produkcja

Inżynier budownictwa Dariusz Glaza w latach 2005 – 2017 związany był zawodowo z największym niemieckim producentem balkonowych łączników termicznych. Zdobyte w tym czasie umiejętności budowania relacji z klientami oraz zgromadzony kapitał wiedzy technicznej pozwoliły mu na rozpoczęcie w roku 2017 prac nad systemem TIPOMEGA®. Wraz z grupą przyjaciół, którzy pracują jako projektanci konstrukcji budowlanych, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz naukowcy krajowej uczelni technicznej, przygotował własną technologię termicznych łączników balkonowych. Zwieńczeniem tych prac było otrzymanie w roku 2019 od Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie Krajowej Oceny Technicznej dopuszczającej do stosowania systemu TIPOMEGA® w budownictwie.
System TIPOMEGA® został zgłoszony w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) zaś znak towarowy TIPOMEGA® w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

KALKULATOR ON-LINE

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora kosztu zastosowania systemu TIPOMEGA® w Twoim balkonie.

Po wprowadzeniu kilku niezbędnych informacji otrzymujesz przybliżoną wartość netto i brutto materiału.

Wyliczona kwota nie uwzględnia kosztu transportu.