Pewność i stabilność konstrukcji

Dostępnych jest pięć wysokości systemu TIPOMEGA®: 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm i 24 cm a dla każdej z nich trzy grubości: 8 cm, 12 cm oraz 16 cm.

System TIPOMEGA®, występujący zawsze w zestawie, składa się z termicznie izolujących profili TIP oraz modułów nośnych OMEGA. Elementy izolacyjne TIP mogą być wykonane z polistyrenu ekspandowanego (EPS), polistyrenu ekstrudowanego (XPS) bądź poliizocyjanuratu (PIR), które od góry i od dołu oraz z obu bocznych skrajnych krawędzi złącza liniowego chronione są od ognia do klasy REI 120.

Wymiary TIP uzależnione są od wysokości zewnętrznego elementu żelbetowego oraz od zastosowanej grubości izolacji w systemie. Moduły izolacyjne TIP, w których osadza się moduły nośne OMEGA, są produkowane według indywidualnego projektu połączenia balkonu lub daszku ze stropem, belką bądź ścianą.

Elementami nośnymi w systemie TIPOMEGA® są, przechodzące przez profile izolacyjne TIP, moduły OMEGA. Występują one w postaci układów zbudowanych ze stalowych, nierdzewnych profili zimnogiętych i prętów zbrojeniowych, współpracujących z jednej strony z żelbetowymi elementami konstrukcji ściany i stropu zaś z drugiej strony – z żelbetową płytą balkonową. Wymiary i kształt modułów nośnych OMEGA uzależnione są od wymiarów geometrycznych i kształtów łączonych elementów żelbetowych oraz od grubości zastosowanej izolacji w systemie.

Pręty poziome #12 mm, służące odpowiedniemu zakotwieniu profili w elementach żelbetowych i oznaczone symbolem „U”, są zakończone odpowiednio ukształtowaną pętlą. W zależności od kształtu i usytuowania względem siebie łączonych przy pomocy systemu TIPOMEGA® żelbetowych elementów zewnętrznych i elementów wewnętrznych budynku, pręty zbrojeniowe „U” mogą występować w czterech wariantach: U1, U2, U3 oraz U4. Dodatkowo pręty w wariantach U3 i U4 mogą być skierowane w górę (UG3, UG4) bądź w dół (UD3, UD4).