Intuicyjne projektowanie, bezproblemowy montaż

Elementy systemu TIPOMEGA® są produkowane i dostarczane odbiorcy przez producenta według indywidualnego projektu balkonu lub daszka. W celu ułatwienia transportu, składowania oraz montażu w zakładzie prefabrykacji bądź na budowie całkowita długość złącza liniowego podzielona jest zasadniczo na fabrycznie przygotowane moduły TIP długości 1200 mm. Każdy moduł TIP posiada indywidualną etykietę. Na etykiecie umieszczone są informacje określające numer balkonu, kolejny numer elementu w balkonie, strzałkę kierunkową, sposób wbudowania w szalunek, datę produkcji oraz identyfikator inwestycji.

Na stole wibracyjnym w zakładzie prefabrykacji lub na płytach szalunkowych na budowie należy ułożyć w odpowiednim kierunku, „na styk” oraz w odpowiedniej kolejności (zgodnie z dokumentacją wykonawczą) moduły izolacyjne TIP.

Następnie, po zdjęciu zintegrowanych fabrycznie z płytą ogniochronną profili górnych TIP, należy wyjąć z modułów luźne fragmenty środkowych profili izolacyjnych i włożyć je do modułów nośnych OMEGA. Tak przygotowane ramki OMEGA z izolacją termiczną należy wsunąć z powrotem do modułów izolacyjnych TIP, ponownie przykryć profilami górnymi TIP i całość związać taśmą montażową.

Po zakończeniu montażu zbrojenia płyt balkonowych i stropu ramki OMEGA oraz profile górne TIP należy ustabilizować. Można to wykonać poprzez przywiązanie ramek OMEGA do zbrojenia a profili TIP do ramek OMEGA.